pdf datasheet site - dataSheet39.com


ETK3699 PDF Datasheet Search Results

No Part number Description ( Function ) Manufacturers PDF
3 ETK3699
Digital surround sound reverberation processor

Êý×Ö»·ÈÆ ìÏ ÒôЧ´¦Àí ÷ ETK3699 YAGAO Technology ¸ÅÊö ETK3699 Ò»¿î·ÈÆìÏôЧ´¦Àíµç£¬Ö÷ªÓÃÚÊ¡¢¨-Ç ÄÚ½¨ÔËã·Å´óÆ÷¡¢ ËüµÄÌØÉ«ÔÚÓ½¨ VCO£¨ Voltage Control OSC£¢¡© VCO ´ËÍ⣬ ´Ó¶øﵽ΢÷ѳÙʱ¼äÄЧ¹û¡£ ¿É¼ò»¯Íâ²Ó¦ÃÏß·ÇÒ×ÚØÖÆÕ

Yagao
Yagao
pdf
2 ETK3699
Digital surround sound reverb processor

YAGAO Technology ETK3699 ETK3699 ETK3699 16 VCO Voltage Control OSC VCO OK A/DC D/AC SRAM 40Kb PCB z 4.5V 5.5V z z -85dB -90dB z THD<1% z 40Kb SRAM z VCO z ADM z DIP16 SOP16 THD<0.2% z z z OK z VCC REF AGND DGND CLKO VCO CC1 CC0 1 2 3 4 5 6 7 8 16 LF1I 15 LF1O 14 LF2O 13 LF2I 12 OP2O 11 OP2I 10 OP1I 9 OP1O Rev 1.1 2003-5-30 1/5 ETK3699 I/O 1 VCC — 2

YAGAO Technology
YAGAO Technology
pdf
1 ETK3699
Digital surround sound reverb processor

YAGAO Technology ETK3699 ETK3699 ETK3699 16 VCO Voltage Control OSC VCO OK A/DC D/AC SRAM 40Kb PCB z 4.5V 5.5V z z -85dB -90dB z THD<1% z 40Kb SRAM z VCO z ADM z DIP16 SOP16 THD<0.2% z z z OK z VCC REF AGND DGND CLKO VCO CC1 CC0 1 2 3 4 5 6 7 8 16 LF1I 15 LF1O 14 LF2O 13 LF2I 12 OP2O 11 OP2I 10 OP1I 9 OP1O Rev 1.1 2003-5-30 1/5 ETK3699 I/O 1 VCC — 2

YAGAO Technology
YAGAO Technology
pdfShare Link

[1] 

DataSheet39.com offers a large amount of data sheet, You can free PDF files download.
The updated every day, always provide the best quality and speed.

Sitemap Link

Index : 1N  2SC  74H  AD  BC  IRF  LM  TD  New  Sitemap  ETK


DataSheet39.com    |   2020    |  Privacy Policy  |  Contact Us