pdf datasheet site - dataSheet39.com


CD1691CB PDF Datasheet Search Results

No Part number Description ( Function ) Manufacturers PDF
1 CD1691CB
Monolithic FM AM radio circuit

»ª¾§Ë«¼«µç· µ¥Æ¬µ÷Ƶµ÷·ùÊÕÒô»úµç· CD1691CB 1 ¸ÅÊöÓëÌصã CD1691CB ÊÇÒ»¿é¼¯³É¶È¸ß ¾²Ì¬µçÁ÷С Êä³ö¹¦ÂÊ´ó ´øÓÐ FM/AM Ñ¡Ôñ¿ª¹Ø VCC = 6V RL= 8 ʱ PO = 450 mW µäÐÍÖµ ÄÚÖà AFC ¿É±äµçÈÝ ÄÚº¬ RF AGC IF AGC µ÷г LED Çý¶¯ µç×ÓÒôÁ¿¿ØÖ

ETC
ETC
pdf

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ALL


CD1691 Data sheets

Part No Description ( Function) Manufacturers PDF
CD1691CB   Monolithic FM AM radio circuit

»ª¾§Ë«¼«µç· µ¥Æ¬µ÷Ƶµ÷·ùÊÕÒô»úµç· CD1691CB 1 ¸ÅÊöÓëÌصã CD1691CB ÊÇÒ»¿é¼¯³É¶È¸ß ¾²Ì¬µçÁ÷С Êä³ö¹¦ÂÊ´ó ´øÓÐ FM/AM Ñ¡Ôñ¿ª¹Ø VCC = 6V RL= 8 ʱ PO = 450 mW µäÐÍÖ

ETC
ETC
datasheet pdf


Share Link

[1] 

DataSheet39.com offers a large amount of data sheet, You can free PDF files download.
The updated every day, always provide the best quality and speed.

Sitemap Link

Index : 1N  2SC  74H  AD  BC  IRF  LM  TD  New  Sitemap  CD1


DataSheet39.com    |   2020    |  Privacy Policy  |  Contact Us