DataSheet39.com

MT6253 Datasheet PDF


MT6253 - ETC

Part Number MT6253
Description 2 in 1 UNIVERSAL POWER ADAPTOR
Manufacturers ETC 
Logo ETC Logo 
Preview
Preview 1 page
		
MT6253 datasheet
---------------------------------------------
MT6253 pdf, equivalent, schematic
2 in 1 UNIVERSAL MT6253
www.DataSheet4U.com
POWER ADAPTOR
Power Delivery for Most of Mobile Computers
Instrukcja obsługi
Ważne: Przed podłączeniem tego zasilacza do kom-
putera sprawdź jakim napięciem powinien być za-
silany Twój komputer.
Wstęp
Gratulujemy zakupu uniwersalnego zasilacza do kom-
puterów przenośnych. Mamy nadzieję, że użytkowanie
go znacznie ułatwi korzystanie z Twojego komputera.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją gdyż
nieprawidłowe obchodzenie się z tym urządzeniem
może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia
notebooka.
MEDIA-TECH
Przygotowanie do pracy
1. Odczytaj na tabliczce znamionowej notebooka
właściwą wartość napięcia
4. Jeżeli korzystasz z zasilacza w budynku, podłącz ka-
bel zasilający do gniazda (2) a drugi jego koniec do
gniazdka sieci elektrycznej o napięciu 100-240V.
PL
2
1
5. Jeżeli chcesz korzystać z zasilacza w samochodzie
lub innym miejscy wyposażonym w gniazdo 12V
(zapalniczka samochodowa), podłącz mniejszą
okrągłą wtyczkę do gniazda (1) w zasilaczu, a dużą
wtyczkę do gniazda 12V (powinna się zapalić dioda
LED na wtyczce)
6. Zasilacz podczas pracy emituje ciepło co jest nor-
malnym zjawiskiem podczas pracy
Korzystanie z USB +5V
2. Ustaw właściwe napięcie przełącznikiem zasilacza
zgodne z wartością na tabliczce znamionowej kom-
putera.
WAŻNE. Jeżeli Twój komputer powinien być zasila-
ny napięciem o wartości przecinkowej, np. 16,5V,
ustaw na zasilaczu najbliższą mu NIŻSZĄ wartość
czyli 16V.
3. Załóż na okrągłą końcówkę kabla zasilającego
wtyczkę zasilającą właściwą dla modelu Twojego
komputera (zalecamy uprzednie podłączenie samej
wtyczki do komputera, powinna wejść w gniazdo
zasilania bez nadmiernego oporu lub luzu).
Do portu USB +5V może być podłączone każde urzą-
dzenie zasilane tym napięciem przez port USB, np. tele-
fon komórkowy, odtwarzacz multimedialny, PDA, itp.
WAŻNE. Przed podłączeniem tego zasilacza do
komputera sprawdź jakim napięciem powinien być
zasilany Twój komputer. Podłączenie zasilacza z
ustawionym niewłaściwym napięciem może nieod-
wracalnie uszkodzić komputer.
Media-Tech nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia komputera spowodowane ustawie-
niem niewłaściwego napięcia zasilającego.
---------------------------------------------

Information Total 7 Pages
Download[ MT6253.PDF Datasheet ]

Share Link :

Electronic Components Distributor

SparkFun Electronics Allied Electronics DigiKey Electronics Arrow Electronics
Mouser Electronics Adafruit Element14 Chip One Stop


Featured Datasheets

Part NumberDescriptionManufacturers
MT6250The function of this parts is a GSM/GPRS SOC Processor Technical Brief.MEDIATEK
MEDIATEK
MT6250DThe function of this parts is a GSM/GPRS/EDGE-RX SOC Processor Technical Brief.MEDIATEK
MEDIATEK
MT6252The function of this parts is a GSM/GPRS Baseband Processor.MediaTek
MediaTek
MT6253The function of this parts is a 2 in 1 UNIVERSAL POWER ADAPTOR.ETC
ETC
MT6253The function of this parts is a GSM/GPRS Baseband Process.MediaTek
MediaTek

Quick jump to:

MT62  1N4  2N2  2SA  2SC  74H  ADC  BC  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA DataSheet39.com is an Online Datasheet PDF Search Site.
It offers a large amount of data sheet, You can free PDF files download.
The updated every day, always provide the best quality and speed.Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  SCRwww.DataSheet39.com    |   2017   |  Contact Us   |  New  |  Search